logo

Odborné poradenství

Nabízíme Vám služby v oblasti personálního poradenství. Účelem je pomoci řešit Vaše individuální záležitosti a problémy spojené se zaměstnáváním, ukázat Vám zajímavá, teorií i praxí prověřená řešení.

  • Analýza optimálního umístění pracovníků na pracovní pozice, fungování jednotlivých oddělení z hlediska počtu zaměstnanců a náplně práce.
  • Zpracování motivačního plánu pro zaměstnance.
  • Zpracování vnitřních předpisů.
  • Obecné personální poradenství.

Poradenství v oblasti pracovního práva

Zaměstnávání je činnost, která je velmi regulována množstvím neustále se měnících předpisů. Nabízíme Vám možnost konzultací v těchto oblastech:

  • Pracovní smlouvy a související dokumenty.
  • Zákoník práce, zákona o zaměstnanosti,
  • Předpisy o bezpečnosti práce.
  • Mzdové zákony.

Chcete konzultaci, schůzku nebo nezávaznou nabídku?