Uniworks
 • Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Odesláním formuláře udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti UNIWORKS CB s.r.o., se sídlem Žižkova třída 1839/24, 370 01 České Budějovice, IČ: 25190687, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spis. zn. C 8662 (dále jen „Správce"), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení").

Rozsah

Správce zpracovává tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • adresa
 • rok narození
 • firma, ve které pracujete
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • informace o Vaší profesní historii, vzdělání, znalostech a schopnostech

Účel a doba

Výše uvedené osobní údaje je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné je zpracovat za účelem nabídky a vyhledání vhodné pracovní příležitosti, nebo odpovídající reakce na Váš požadavek, poptávku. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 1 roku od obdržení.

Souhlas

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti: UNIWORKS CB s.r.o., Žižkova 1839/24, 370 01 České Budějovice nebo info@uniworks.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vaše práva

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
 • na přenositelnost údajů
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů